biuletynZamówienia i konkursy do 130.000 zł nettoInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę dwóch dwustronnych ozdobnych, metalowych tablic informacyjnych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę dwóch dwustronnych ozdobnych, metalowych tablic informacyjnych

Iwonicz-Zdrój, dnia 13 maja 2015 r.

Gmina Iwonicz-Zdrój                                                                                                        

Al. Słoneczna 28

38-440 Iwonicz-Zdrój

tel. 13 43 502 12

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: Zapytania ofertowego na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę dwóch dwustronnych ozdobnych, metalowych tablic informacyjnych z planem centrum Uzdrowiska i planem całego miasta Iwonicz-Zdrój z konstrukcją przeznaczoną do umieszczenia na gruncie dla projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Iwonicz-Zdrój”

 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

12 300,00 zł brutto.

2. W toku postępowania uzyskano oferty od następujących podmiotów, opiewające na następujące ceny, spełniające inne istotne kryteria zamówienia:

 

LP

Nazwa i adres wykonawcy, który złożył ofertę

Data wpływu

Oferowana cena brutto

Liczba punktów

Uwagi

1

Wytwórnia Szyldów „UNITA” Ewa Orlińska 38-200 Jasło ul. Floriańska 122

05.05.2015

2 952,00

 

oferta odrzucona

2

Agencja Reklamowa/Producent Reklam IMSTUDIO.pl Marcin Waśko 33-300 Nowy Sącz ul. Fredry 2

06.05.2015

9 225,00

100

 

3

Wydawnictwo RUTHENUS Rafał Barski 38-400 Krosno ul. Wolności 13

08.05.2015

10 824,00

85,23

 

 

3. Wybrano ofertę:

Agencja Reklamowa/Producent Reklam IMSTUDIO.pl Marcin Waśko 33-300 Nowy Sącz  ul. Fredry 2 – oferowana cena brutto: 9 225,00 zł.

 

4. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Najkorzystniejsza cenowo oferta spełniająca warunki opisane w zapytaniu ofertowym.