biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPrzygotowanie i przeprowadzenie treningu wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Iwonicz-Zdrój

Przygotowanie i przeprowadzenie treningu wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Iwonicz-Zdrój

Zarządzenie Nr 039.O.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 8 kwietnia 2015 r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Iwonicz-Zdrój

Na podstawie : art.17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015r.,poz. 144 z późn. zm.), § 3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa ObronyCywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województwa, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96 poz. 850) oraz Zarządzenia Nr 36/2015 Starosty Krośnieńskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 03 kwietnia 2015r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu krośnieńskiego zarządza się co następuje

§ 1. Rozwija się częściowo system wykrywania i alarmowania o zagrożeniach na terenie gminy Iwonicz-Zdrój w dniu 14 kwietnia 2015 roku w celu udziału w treningu wojewódzkim nt. „Realizacja procedur prognozowania zagrożeń oraz ostrzegania i alarmowania ludności w czasie wystąpienia zagrożeń czasu pokoju i wojny”.

§ 2. Do udziału w treningu powołuję 50% obsady stanu osobowego Drużyny Wykrywania i Alarmowania – SWA oraz 4 Punkty Alarmowania.

§ 3. W treningu należy przyjąć następujące cele szkoleniowe:

1. Doskonalenie stanów osobowych formacji obrony cywilnej systemu wykrywania i alarmowania w zakresie zbierania i przetwarzania informacji w prognozowaniu sytuacji po wystąpieniu nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska oraz wypracowaniu wniosków i propozycji do decyzji o prowadzeniu działań ratowniczych i ochronnych.

2. Sprawdzenie skuteczności działania scentralizowanego systemu syren alarmowych włączonych do systemu radiowego sterowania.

3. Szkolenie, doskonalenie obsad osobowych wymienionej formacji w prognozowaniu sytuacji po wystąpieniu klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska oraz wypracowanie wniosków dla Szefa OC Gminy w zakresie prowadzenia działań ratowniczych.

4. Doskonalenie obiegu informacji przy wykorzystaniu radiowej sieci zarządzania.

§ 4. W ramach treningu w dniu 14 kwietnia 2015r. zostanie przeprowadzona głośna próba syren włączonych do radiowego systemu na terenie Gminy.

§ 5. Koordynowanie i nadzór przygotowania i przeprowadzenia treningu powierzam Pełnomocnikowi ds. ochrony informacji niejawnych, zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, wojskowych, obrony cywilnej i ewidencji działalności gospodarczej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas przygotowania i przeprowadzenia treningu  

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój
Witold Kocaj