Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyUpoważnienie Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju do wydawania decyzji administracyjnych

Upoważnienie Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju do wydawania decyzji administracyjnych

Zarządzenie Nr 043.O.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 16 kwietnia 2015 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju do wydawania decyzji administracyjnych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 163) oraz art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. jedn.   Dz. U. z 2015 r., poz. 114)

zarządzam, co następuje:

§ 1.  Udzielam Pani Iwonie Wójcik – Druciak – Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju upoważnienia do:

1. Wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

2. Prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 114).

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój
Witold Kocaj