Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyUstanowienie koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Gminie Iwonicz-Zdrój do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Ustanowienie koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Gminie Iwonicz-Zdrój do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 047.O.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Gminie Iwonicz-Zdrój do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1-3 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie dopuszczenia możliwości wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. oraz określenia warunków i sposobu jej wykorzystania, w związku z Komunikatem Państwowej Komisji Wyborczej (M.P z 2015 r. poz. 382)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. W celu realizacji zadań związanych z wykorzystaniem techniki elektronicznej w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. ustanawiam:

– Koordynatora Gminnego w osobie Pana Piotra Woźniaka, który koordynuje i nadzoruje realizację ww. zadań.

§ 2. 1. Ustanawiam operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój:

1) Nr 1 z siedzibą w Kinie „Wczasowicz” w Iwoniczu-Zdroju – Pan Bogdan Turek

2) Nr 2 z siedzibą w Domu Parafialnym w Iwoniczu – Pan Marek Deręg

3) Nr 3, z siedzibą w Szkole Podstawowej w Iwoniczu – Pan Leszek Biela

4) Nr 4 z siedzibą w Domu Ludowym w Lubatówce – Pan Adam Wacławik

5) Nr 5 z siedzibą w Remizie OSP w Lubatowej – Pani Beata Siekańska

6) Nr 6 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Lubatowej – Pani Anna Gościńska

7) Nr 7 z siedzibą w Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym „Excelsior” w Iwoniczu-Zdroju – Pan Leszek Biela

8) Nr 8 z siedzibą w Sanatorium Uzdrowiskowym „Stomil Ziemowit” w Iwoniczu-Zdroju – Pan Marek Deręg

2. Do zakresu obowiązków operatorów należy obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych w zakresie ustalonym przez Państwową Komisje Wyborczą, uczestnictwo w testach obciążeniowych systemu oraz innych zadaniach zleconych przez Koordynatora niezbędnych do realizacji obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój
Witold Kocaj