Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Iwonicz-Zdrój”

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Iwonicz-Zdrój”

Zarządzenie Nr 055.O.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 15 maja 2015 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Iwonicz-Zdrój"

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Powołuję Gminną Komisję do odbioru końcowego zadania pn.: „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Iwonicz-Zdrój" w składzie:

1. Robert Niemczyk – Przewodniczący Komisji

2. Aneta Turek – Członek Komisji.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.  

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój
Witold Kocaj