biuletynGospodarka nieruchomościamiWykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Iwonicz-Zdrój do sprzedaży w trybie bez przetargowym

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Iwonicz-Zdrój do sprzedaży w trybie bez przetargowym

                                                               Iwonicz-Zdrój 2015.05.20

IG. 6840.4.2015

 

Z A W I A D O M I E N I E

Burmistrz Gminy  Iwonicz- Zdrój  z a w i a d a m i a , że z  dniem 20 maja  2015   roku na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu- Zdroju Al. Słoneczna 28, wywieszono wykaz nieruchomości  stanowiących mienie komunalne Gminy Iwonicz-Zdrój  do sprzedaży w trybie bez przetargowym.  

Wykaz obejmuje działkę Nr 839/3 położoną w Iwoniczu-Zdroju.

 

                                                                              Witold Kocaj

                                                               Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój