biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyZmiana Zarządzenia Nr 047.O.2015 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi

Zmiana Zarządzenia Nr 047.O.2015 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi

Zarządzenie Nr 056.O.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 19 maja 2015 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 047.O.2015 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Gminie Iwonicz-Zdrój do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1-3 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie dopuszczenia możliwości wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. oraz określenia warunków i sposobu jej wykorzystania, w związku z Komunikatem Państwowej Komisji Wyborczej (M.P z 2015 r. poz. 382)

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 047.O.2015 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Gminie Iwonicz-Zdrój do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. § 2 pkt. 7) i pkt. 8) otrzymuje brzmienie:

– „7) Nr 7 z siedzibą w Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym „Excelsior” w Iwoniczu-Zdroju – Pan Tomasz Klimkiewicz”

– „8) Nr 8 z siedzibą w Sanatorium Uzdrowiskowym „Stomil Ziemowit” w Iwoniczu-Zdroju – Pan Wojciech Klimkiewicz”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonej na dzień 24 maja 2015 r.  

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój
Witold Kocaj