biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych w Iwoniczu” oraz zadania pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w Iwonicz

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych w Iwoniczu” oraz zadania pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w Iwonicz

Zarządzenie Nr 058.O.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 1 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych w Iwoniczu” oraz zadania pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w Iwoniczu”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Gminną Komisję do odbioru końcowego zadania pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych w Iwoniczu” oraz zadania pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w Iwoniczu”, w składzie:

1. Robert Niemczyk – przewodniczący komisji

2. Józef Zych – członek komisji

3. Jacek Mercik – inspektor nadzoru inwestorskiego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.