biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Gminnej Komisji do szacowania szkód powstałych w infrastrukturze drogowej i komunalnej gminy

Powołanie Gminnej Komisji do szacowania szkód powstałych w infrastrukturze drogowej i komunalnej gminy

Zarządzenie Nr 065.O.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 9 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji do szacowania szkód powstałych w infrastrukturze drogowej i komunalnej gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1166).        

W związku z gwałtownymi i obfitymi opadami deszczu jakie miały miejsce na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w dniach 26 i 27 maja 2015 r. potwierdzone ostrzeżeniami Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie,

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Powołuję Gminną Komisję do szacowania powstałych szkód w składzie:

1) Dorota Bogusz – Przewodnicząca

2) Wojciech Klimkiewicz – Członek

3) Piotr Dobrowolski – Członek.

§ 2. Zadaniem Powołanej Komisji jest przeprowadzenie wizji w terenie i dokonanie szacunku powstałych szkód w infrastrukturze drogowej i komunalnej na terenie Gminy. Z dokonanego szacunku powstałych szkód, Komisja sporządza protokół szkód, który przedstawia Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.  

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój
Witold Kocaj