Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Poparcie apelu Rady Gminy Krościenko Wyżne

Poparcie apelu Rady Gminy Krościenko Wyżne

Uchwała Nr X/50/2015
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Krościenko Wyżne

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z póżn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
uchwala, co następuje:

§ 1.  Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju popiera Apel Rady Gminy Krościenko Wyżne dotyczący decyzji PGE Obrót S.A. w sprawie likwidacji od 1 stycznia 2014 r. Biura Obsługi Klienta w Krośnie przy ul. Hutniczej 4.

§ 2.  Apel Rady Gminy Krościenko Wyżne stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                                        

 

 

 

Przewodniczący Rady

Józef Sowiński