biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadań pn.: Zadanie 1 pn.: „Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego ul. Kulczyńskiego w Iwoniczu-Zdroju” Zadanie 2 pn.: „„Przebudowa oświetlenia ulicznego na istniejącej sieci energetycznej niskiego napięc

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadań pn.: Zadanie 1 pn.: „Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego ul. Kulczyńskiego w Iwoniczu-Zdroju” Zadanie 2 pn.: „„Przebudowa oświetlenia ulicznego na istniejącej sieci energetycznej niskiego napięc

Zarządzenie Nr 067.O.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 22 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadań pn.:
Zadanie 1 pn.: „Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego ul. Kulczyńskiego w Iwoniczu-Zdroju"
Zadanie 2 pn.: "„Przebudowa oświetlenia ulicznego na istniejącej sieci energetycznej niskiego napięcia ul. Zadwór w Iwoniczu (montaż jednej oprawy oświetleniowej)” na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz.594 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Powołuję Gminną Komisję do odbioru końcowego zadań

Zadanie 1 pn.: „Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego ul. Kulczyńskiego w Iwoniczu-Zdroju"

Zadanie 2 pn.: "„Przebudowa oświetlenia ulicznego na istniejącej sieci energetycznej niskiego napięcia ul. Zadwór w Iwoniczu (montaż jednej oprawy oświetleniowej)”, w składzie:

1. Robert Niemczyk –przewodniczący Komisji

2. Marek Deręg – członek Komisji

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.