biuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu GminyUstalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

Zarządzenie Nr 018.K.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 15 czerwca 2015 r.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2013 r. poz. 594 z póź. zm. ) oraz §4 roozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ( Dz. U. z 2009 r. Nr. 105 poz. 870 ).

§ 1. Powołuję zespół powypadkowy w skłądzie:

1) Przewodniczący – Inspektor ds. BHP

Marek Deręg

2) Członek – Inspektor

Piotr Dobrowolski

do ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy w Iwoniczu-Zdroju jakiego doznała Dyrektor Przedszkola Gminnego Lidia Kuliga.

§ 2. Komisja zobowiązana jest do sporządzania dokumentacji powypadkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.