Strona głównabiuletynGospodarka nieruchomościamiWykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Iwonicz-Zdrój do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Iwonicz-Zdrój do wydzierżawienia

                                                               Iwonicz-Zdrój 2015.07.09

IG. 6845.4.2015

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Burmistrz Gminy  Iwonicz- Zdrój  z a w i a d a m i a , że z  dniem 09 lipca  2015   roku na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu- Zdroju Al. Słoneczna 28, wywieszono wykaz nieruchomości  stanowiących mienie komunalne Gminy Iwonicz-Zdrój  do wydzierżawienia .

Wykaz obejmuje działkę Nr  11 położoną w Lubatówce.

 

                                                                              Witold Kocaj

                                                               Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój