biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: 1.”Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej w miejscowości Iwonicz-Zdrój w km 0+000-0+300″, 2.”Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 5488 w miejscowości Iwonicz w km 0+000-0+250″

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: 1.”Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej w miejscowości Iwonicz-Zdrój w km 0+000-0+300″, 2.”Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 5488 w miejscowości Iwonicz w km 0+000-0+250″

Zarządzenie Nr 080.O.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 20 lipca 2015 r.

w sprawie powołania w sprawie powołania Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: 1."Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej w miejscowości Iwonicz-Zdrój w km 0+000-0+300", 2."Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 5488 w miejscowości Iwonicz w km 0+000-0+250"

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 
poz.594 z późn. zm.) 

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1.  Powołuję Gminną Komisję do odbioru końcowego zadania pn.: 1."Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej w miejscowości Iwonicz-Zdrój w km 0+000-0+300",  2."Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 5488 w miejscowości Iwonicz w km 0+000-0+250" , w składzie: 

1. Dorota Bogusz– pracownik UG w Iwoniczu- Zdroju 

2. Wojciech Klimkiewicz – pracownik UG w Iwoniczu-Zdroju 

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.