Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyUstanowienie koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Ustanowienie koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 085.O.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 31 lipca 2015 r.

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego
na dzień 6 września 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 – 3 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawiam Koordynatora Gminnego w osobie Pana Piotra Woźniaka w celu realizacji zadań związanych z wykorzystaniem techniki elektronicznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września.

2. Zakres obowiązków koordynatora określa załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. 1. Ustanawiam operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój:

1) Nr 1 z siedzibą w Kinie „Wczasowicz” w Iwoniczu-Zdroju – Pan Bogdan Turek

2) Nr 2 z siedzibą w Domu Parafialnym w Iwoniczu – Pan Marek Deręg

3) Nr 3, z siedzibą w Szkole Podstawowej w Iwoniczu – Pan Leszek Biela

4) Nr 4 z siedzibą w Domu Ludowym w Lubatówce – Pan Adam Wacławik

5) Nr 5 z siedzibą w Remizie OSP w Lubatowej – Pani Anna Gościńska

6) Nr 6 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Lubatowej – Pan Tomasz Klimkiewicz

7) Nr 7 z siedzibą w Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym „Excelsior” w Iwoniczu-Zdroju – Pan Bartłomiej Kucza

8) Nr 8 z siedzibą w Sanatorium Uzdrowiskowym „Stomil Ziemowit” w Iwoniczu-Zdroju – Pan Wojciech Klimkiewicz.

2. Zakres obowiązków operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum określa załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Gminy
Witold Kocaj