biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie obwodowych komisji do spraw referendum w Gminie Iwonicz-Zdrój dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Powołanie obwodowych komisji do spraw referendum w Gminie Iwonicz-Zdrój dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 088.O.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 13 sierpnia 2015 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w Gminie Iwonicz-Zdrój 

dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1) i pkt. 2) oraz ust. 6 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (tj. Dz. U z 2015 r. poz. 318)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. W skład Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 – siedziba w Kinie „Wczasowicz” w Iwoniczu-Zdroju, Plac Dietla 2 powołuję następujące osoby:

1.

Łukasz Stanisław Huta, zam. Iwonicz-Zdrój

 

zgłoszony przez Fundację Kisiela

2.

Monika Joanna Krupa, zam. Iwonicz

 

zgłoszona przez Platformę Obywatelską Rzeczypospolitej Polskiej

3.

Tomasz Wojciech Nycz, zam. Iwonicz-Zdrój

 

zgłoszony przez Sojusz Lewicy Demokratycznej

4.

Agnieszka Monika Łuszcz, zam. Iwonicz-Zdrój

 

zgłoszona przez Stowarzyszenie Świętokrzyski Komitet Obrony Społecznej

5.

Jan Wojciech Łapuszewski, zam. Lubatowa

 

zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość

6.

Magdalena Małgorzata Czech, zam. Lubatowa

 

zgłoszona przez Polskie Stronnictwo Ludowe

7.

Katarzyna Kandefer, zam. Iwonicz

 

zgłoszona przez Stowarzyszenie zwykłe Młodzież Rzeczypospolitej

8.

Bożena Maria Such, zam. Iwonicz

 

zgłoszona przez Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe „Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość”

9.

Bogdan Turek

 

pracownik wskazany przez Burmistrza

§ 2. W skład Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 2 – siedziba w Domu Parafialnym w Iwoniczu, ul. Długa 33 powołuję następujące osoby:

1.

Krzysztof Paweł Kandefer, zam. Iwonicz

 

zgłoszony przez Fundację Kisiela

2.

Anna Helena Frodyma, zam. Iwonicz

 

zgłoszona przez Platformę Obywatelską Rzeczypospolitej Polskiej

3.

Grzegorz Zbigniew Łoś, zam. Iwonicz

 

zgłoszony przez Sojusz Lewicy Demokratycznej

4.

Katarzyna Amelia Nycz, zam. Iwonicz

 

zgłoszona przez Stowarzyszenie Świętokrzyski Komitet Obrony Społecznej

5.

Andrzej Józef Brzana, zam. Iwonicz

 

zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość

6.

Marcin Stanisław Jakieła, zam. Lubatowa

 

zgłoszony przez Polskie Stronnictwo Ludowe

7.

Andrzej Ignacy Kenar, zam. Iwonicz

 

zgłoszony przez Stowarzyszenie zwykłe Młodzież Rzeczypospolitej

8.

Elżbieta Maria Kenar, zam. Iwonicz

 

zgłoszona przez Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe „Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość”

9.

Marek Stanisław Deręg

 

pracownik wskazany przez Burmistrza

§ 3. W skład Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 3 – siedziba w Szkole Podstawowej w Iwoniczu,                   ul. Zagrodniki 21 powołuję następujące osoby:

1.

Gabriela Sabina Zygmunt, zam. Lubatowa

 

zgłoszona przez Fundację Kisiela

2.

Małgorzata Iwona Frydrych, zam. Iwonicz

 

zgłoszona przez Platformę Obywatelską Rzeczypospolitej Polskiej

3.

Marek Wojciech Adamiak, zam. Iwonicz

 

zgłoszony przez Sojusz Lewicy Demokratycznej

4.

Agnieszka Agata Rogowska, zam. Iwonicz

 

zgłoszona przez Stowarzyszenie Świętokrzyski Komitet Obrony Społecznej

5.

Maria Józefa Rygiel, zam. Iwonicz

 

zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość

6.

Joanna Urszula Turek, zam. Lubatowa

 

zgłoszona przez Polskie Stronnictwo Ludowe

7.

Renata Magdalena Węglowska, zam. Iwonicz

 

zgłoszona przez Stowarzyszenie zwykłe Młodzież Rzeczypospolitej

8.

Magdalena Barbara Grysztar, zam. Iwonicz

 

zgłoszona przez Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe „Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość”

9.

Marzena Agata Rajchel

 

pracownik wskazany przez Burmistrza

§ 4. W skład Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 4 – siedziba w Domu Ludowym w Lubatówce 98 powołuję następujące osoby:

1.

Wiktor Krzysztof Sroka, zam. Lubatowa

 

zgłoszony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno „WIATR”

2.

Joanna Zygmunt, zam. Lubatowa

 

zgłoszona przez Fundację Kisiela

3.

Anna Katarzyna Kandefer, zam. Iwonicz

 

zgłoszona przez Platformę Obywatelską Rzeczypospolitej Polskiej

4.

Elżbieta Halina Mikosz, zam. Iwonicz

 

zgłoszona przez Sojusz Lewicy Demokratycznej

5.

Natalia Magdalena Zima, zam. Lubatówka

 

zgłoszona przez Stowarzyszenie Świętokrzyski Komitet Obrony Społecznej

6.

Anna Patrylak, zam. Lubatówka

 

zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość

7.

Natalia Magdalena Rysz, zam. Iwonicz

 

zgłoszona przez Stowarzyszenie zwykłe Młodzież Rzeczypospolitej

8.

Agnieszka Loś, zam. Iwonicz

 

zgłoszona przez Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe „Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość”

9.

Adam Grzegorz Wacławik

 

pracownik wskazany przez Burmistrza

§ 5. W skład Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 5 – siedziba w Remizie OSP w Lubatowej 290b powołuję następujące osoby:

1.

Magdalena Katarzyna Zając, zam. Lubatowa

 

zgłoszona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno „WIATR”

2.

Marcin Zygmunt, zam. Lubatowa

 

zgłoszony przez Fundację Kisiela

3.

Małgorzata Agata Szybka, zam. Iwonicz

 

zgłoszona przez Platformę Obywatelską Rzeczypospolitej Polskiej

4.

Kamil Jakieła, zam. Lubatowa

 

zgłoszony przez Stowarzyszenie Świętokrzyski Komitet Obrony Społecznej

5.

Monika Zając, zam. Lubatowa

 

zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość

6.

Ewa Maria Such, zam. Lubatowa

 

zgłoszona przez Polskie Stronnictwo Ludowe

7.

Rafał Grzegorz Józefowicz, zam. Lubatowa

 

zgłoszony przez Stowarzyszenie zwykłe Młodzież Rzeczypospolitej

8.

Danuta Maria Kurdziel, zam. Iwonicz

 

zgłoszona przez Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe „Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość”

9.

Anna Teresa Gościńska

 

pracownik wskazany przez Burmistrza

§ 6. W skład Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 6 – siedziba w Szkole Podstawowej w Lubatowej 284 powołuję następujące osoby:

1.

Anna Maria Zając, zam. Lubatowa

 

zgłoszona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno „WIATR”

2.

Radosław Karol Zygmunt, zam. Lubatowa

 

zgłoszony przez Fundację Kisiela

3.

Teresa Kielar, zam. Iwonicz

 

zgłoszona przez Platformę Obywatelską Rzeczypospolitej Polskiej

4.

Katarzyna Ceglarz, zam. Lubatowa

 

zgłoszona przez Sojusz Lewicy Demokratycznej

5.

Joanna Dorota Rogowska, zam. Iwonicz

 

zgłoszona przez Stowarzyszenie Świętokrzyski Komitet Obrony Społecznej

6.

Zofia Zygmunt, zam. Lubatowa

 

zgłoszona przez Polskie Stronnictwo Ludowe

7.

Marcin Józefowicz, zam. Iwonicz

 

zgłoszony przez Stowarzyszenie zwykłe Młodzież Rzeczypospolitej

8.

Bożena Anna Czarnik, zam. Iwonicz

 

zgłoszona przez Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe „Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość”

9.

Danuta Teresa Sokół

 

pracownik wskazany przez Burmistrza

§ 7. W skład Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 7 – siedziba w Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym „Excelsior” w Iwoniczu-Zdroju Al. Partyzantów 2 powołuję następujące osoby:

1.

Barbara Małgorzata Zając, zam. Lubatowa

 

zgłoszona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno „WIATR”

2.

Jakub Kamil Drozd, zam. Lubatowa

 

zgłoszony przez Fundację Kisiela

3.

Iwona Anna Woźniak, zam. Iwonicz-Zdrój

 

zgłoszona przez Platformę Obywatelską Rzeczypospolitej Polskiej

4.

Justyna Anna Wais, zam. Iwonicz

 

zgłoszona przez Sojusz Lewicy Demokratycznej

5.

Adrianna Anna Filipowicz, zam. Iwonicz-Zdrój

 

zgłoszona przez Stowarzyszenie Świętokrzyski Komitet Obrony Społecznej

6.

Wojciech Karol Łanowy, zam. Iwonicz

 

zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość

7.

Janina Golonka, zam. Iwonicz-Zdrój

 

zgłoszona przez Stowarzyszenie zwykłe Młodzież Rzeczypospolitej

8.

Mariola Małgorzata Rajchel, zam. Iwonicz-Zdrój

 

zgłoszona przez Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe „Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość”

9.

Wioleta Anna Rajchel

 

pracownik wskazany przez Burmistrza

§ 8. W skład Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 8 – siedziba w Sanatorium Uzdrowiskowym „Stomil Ziemowit” w Iwoniczu-Zdroju ul. Kulczyńskiego 7 powołuję następujące osoby:

1.

Jacek Zygmunt, zam. Lubatowa

 

zgłoszony przez Fundację Kisiela

2.

Kinga Ewelina Szajna, zam. Iwonicz

 

zgłoszona przez Platformę Obywatelską Rzeczypospolitej Polskiej

3.

Agata Janina Kapica, zam. Iwonicz

 

zgłoszona przez Sojusz Lewicy Demokratycznej

4.

Anna Barbara Pawłowska, zam. Iwonicz-Zdrój

 

zgłoszona przez Stowarzyszenie Świętokrzyski Komitet Obrony Społecznej

5.

Szymon Staroń, zam. Iwonicz

 

zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość

6.

Michał Jan Kielar, zam. Iwonicz-Zdrój

 

zgłoszony przez Polskie Stronnictwo Ludowe

7.

Maria Murman, zam. Iwonicz

 

zgłoszona przez Stowarzyszenie zwykłe Młodzież Rzeczypospolitej

8.

Anna Bronisława Kielar, zam. Iwonicz-Zdrój

 

zgłoszona przez Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe „Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość”

9.

Monika Kasperkowicz

 

pracownik wskazany przez Burmistrza

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Gminy

Witold Kocaj