Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyZmiana zarządzenia o powołaniu obwodowych komisji do spraw referendum w Gminie Iwonicz-Zdrój dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Zmiana zarządzenia o powołaniu obwodowych komisji do spraw referendum w Gminie Iwonicz-Zdrój dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 090.O.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 14 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmiany zarządzenia o powołaniu obwodowych komisji do spraw referendum w Gminie Iwonicz-Zdrój dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Na podstawie art. 13 ust.1 i ust.2 pkt.1) i pkt.2) oraz ust.6 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym ( tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 318) zarządzam, co następuję:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 088.O.2015 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w Gminie Iwonicz-Zdrój dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. § 5 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Kamil Jakieła zam. Lubatowa, zgłoszony przez Sojusz Lewicy Demokratycznej."

§ 2. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                         Burmistrz Gminy

                                                                                                            Witold Kocaj