Strona głównabiuletynPrzetargi do 2020 r.Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Przebudowa drogi gminnej /Turkówka/ nr 114607R w miejscowości Lubatowa w km 1+250-1+930

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Przebudowa drogi gminnej /Turkówka/ nr 114607R w miejscowości Lubatowa w km 1+250-1+930

Iwonicz-Zdrój: Przebudowa drogi gminnej /Turkówka/ nr 114607R w miejscowości Lubatowa w km 1+250-1+930
Numer ogłoszenia: 213174 – 2015; data zamieszczenia: 19.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój, Aleja Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój, woj. podkarpackie, tel. 13 435-02-12.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.iwonicz-zdroj.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
Załączniki do pobrania:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz