Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyInformacja o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury oraz samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury oraz samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Zarządzenie Nr 096.O.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury oraz samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Działając na podstawie art.266 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Zarządzam co następuje :

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o której mowa w art. 265 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych za I półrocze 2015 roku w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.