biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Powołanie obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 105.O.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 5 października 2015 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póź.zm.) oraz art. 182 § 1 pkt 1, § 2 pkt.1), § 2a, § 3 i § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 30, poz. 345 z póź.zm.),zarządzam, co następuję:

§ 1. Powołuje się  obwodowe komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. w składzie:

1) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 – Kino „Wczasowicz” w Iwoniczu-Zdroju Plac Dietla 2 w składzie:

1. Mirosław Piotr Zygmunt zam. Lubatowa zgłoszony przez KW Ruch Narodowy

2. Adrianna Anna Filipowicz zam. Iwonicz-Zdrój zgłoszona przez KWW „Kukiz’15”

3. Łukasz Stanisław Huta zam. Iwonicz-Zdrój zgłoszony przez KW Korwin

4. Magdalena Zajchowska zam. Lubatowa zgłoszona przez KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!”

5. Katarzyna Kandefer zam. Iwonicz zgłoszona przez KWW JOW Bezpartyjni

6. Anna Bronisława Kielar zam. Iwonicz-Zdrój zgłoszona przez KWW Demokracja Obywatelska Równe Szanse

7. Monika Joanna Krupa zam. Iwonicz zgłoszona przez KW Platforma Obywatelska RP

8. Jan Wojciech Łapuszewski zam. Lubatowa zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość

9. Bogdan Turek – pracownik wskazany przez Burmistrza

2) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 –Dom Parafialny w Iwoniczu, ul. Długa 33

1. Alina Aniela Barud zam. Iwonicz zgłoszona przez KW Polskie Stronnictwo Ludowe

2. Katarzyna Amelia Nycz zam. Iwonicz zgłoszona przez KWW „Kukiz’15”

3. Grzegorz Zbigniew Łoś zam. Iwonicz zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

4. Krzysztof Paweł Kandefer zam. Iwonicz zgłoszony przez KW Korwin

5. Damian Bogusław Zygmunt zam. Lubatowa zgłoszony przez KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!”

6. Paulina Anna Szuber zam. Iwonicz zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość

7. Maria Murman zam. Iwonicz zgłoszona przez KWW Demokracja Obywatelska Równe Szanse

8. Małgorzata Iwona Frydrych zam. Iwonicz zgłoszona przez KW Platforma Obywatelska RP

9. Marek Deręg – pracownik wskazany przez Burmistrza

3) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 –Szkoła Podstawowa w Iwoniczu ul. Zagrodniki 21

1. Monika Justyna Kenar zam. Iwonicz zgłoszona przez KW Ruch Narodowy

2. Mateusz Piotr Jakubowicz zam. Iwonicz zgłoszony przez KWW „Kukiz’15”

3. Marek Wojciech Adamiak zam. Iwonicz zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

4. Jakub Łukasz Stanisz zam. Lubatowa zgłoszony przez KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!”

5. Magdalena Barbara Grysztar zam. Iwonicz zgłoszona przez KWW JOW Bezpartyjni

6. Magdalena Maria Uliasz zam. Iwonicz zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość

7. Radosław Jan Kielar zam. Iwonicz zgłoszony przez KW Korwin

8. Monika Justyna Gnat zam. Iwonicz zgłoszona przez KWW Pomocna Dłoń – Bezrobocie

9. Patrycja Dawidko – pracownik wskazany przez Burmistrza

4) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 – Dom Ludowy – Lubatówka 98

1. Rafał Aszklar zam. Lubatówka zgłoszony przez KW Ruch Narodowy

2. Daniel Łukasz Michna zam. Lubatówka zgłoszony przez KWW „Kukiz’15”

3. Danuta Zofia Karp zam. Iwonicz zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

4. Dominika Katarzyna Pikor zam. Lubatowa zgłoszona przez KW Korwin

5. Roksana Weronika Drozd zam. Lubatówka zgłoszona przez KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!”

6. Krystyna Michalina Ziajka zam. Iwonicz zgłoszona przez KWW JOW Bezpartyjni

7. Agata Bień zam. Lubatowa zgłoszona przez KWW Pomocna Dłoń – Bezrobocie

8. Adrianna Anna Maśnik zam. Iwonicz zgłoszona przez KW Platforma Obywatelska RP

9. Barbara Zygmunt – pracownik wskazany przez Burmistrza

5) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 – Remiza OSP – Lubatowa 290b

1. Ewa Maria Such zam. Lubatowa zgłoszona przez KW Polskie Stronnictwo Ludowe

2. Daria Weronika Starowiejska zam. Lubatowa zgłoszona przez KW Ruch Narodowy

3. Elżbieta Katarzyna Turek zam. Lubatowa zgłoszona przez KWW „Kukiz’15”

4. Kamil Jakieła zam. Lubatowa zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

5. Radosław Karol Zygmunt zam. Lubatowa zgłoszony przez KW Korwin

6. Marcin Józefowicz zam. Iwonicz zgłoszony przez KWW JOW Bezpartyjni

7. Monika Łucja Parylak zam. Lubatowa zgłoszona przez KWW Pomocna Dłoń – Bezrobocie

8. Hermina Zofia Kandefer zam. Iwonicz-Zdrój zgłoszona przez KW Platforma Obywatelska RP

9. Anna Gościńska – pracownik wskazany przez Burmistrza

6) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 – Szkoła Podstawowa – Lubatowa 284

1. Ewelina Małgorzata Ryglewicz zam. Lubatowa zgłoszona przez KW Ruch Narodowy

2. Anna Małgorzata Zygmunt zam. Lubatowa zgłoszona przez KWW „Kukiz’15”

3. Bernadetta Elżbieta Matusik zam. Lubatowa zgłoszona przez KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!”

4. Bożena Anna Czarnik zam. Iwonicz zgłoszona przez KWW JOW Bezpartyjni

5. Ewelina Józefa Turek zam. Lubatowa zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość

6. Magdalena Katarzyna Zając zam. Lubatowa zgłoszona przez KWW Demokracja Obywatelska Równe Szanse

7. Paulina Iwona Bień zam. Lubatowa zgłoszona przez KWW Pomocna Dłoń – Bezrobocie

8. Magdalena Czekańska zam. Iwonicz zgłoszona przez KW Platforma Obywatelska RP

9. Danuta Sokół – pracownik wskazany przez Burmistrza

7) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 –Szpital Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjny „Excelsior” w Iwoniczu-Zdroju Al. Partyzantów 2

1. Mariusz Zbigniew Zygmunt zam. Lubatowa zgłoszony przez KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!”

2. Joanna Urszula Turek zam. Lubatowa zgłoszona przez KW Polskie Stronnictwo Ludowe

3. Katarzyna Zygmunt zam. Lubatowa zgłoszona przez KW Ruch Narodowy

4. . Mariola Małgorzata Rajchel zam. Iwonicz-Zdrój zgłoszona przez KWW „Kukiz’15”

5. Bernadetta Józefa Kielar zam. Iwonicz zgłoszona przez KW Korwin

6. Barbara Małgorzata Zając – zam. Lubatowa zgłoszona przez KWW Demokracja Obywatelska Równe Szanse

7. Anna Zych – pracownik wskazany przez Burmistrza

8) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 – Sanatorium Uzdrowiskowe „Stomil Ziemowit” w Iwoniczu-Zdroju ul. Kulczyńskiego 7

1. Magdalena Małgorzata Czech zam. Lubatowa zgłoszona przez KW Polskie Stronnictwo Ludowe

2. Agata Janina Kapica zam. Iwonicz zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

3. Maria Barbara Trzepizur zam. Iwonicz zgłoszona przez KW Korwin

4. Mariola Zygmunt zam. Lubatowa zgłoszona przez KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!”

5. Tadeusz Kielar zam. Iwonicz-Zdrój zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwośćk

6. Daniela Palenica zam. Lubatowa zgłoszona przez KWW Demokracja Obywatelska Równe Szanse

7. Monika Kasperkowicz – pracownik wskazany przez Burmistrza

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Składy obwodowych komisji wyborczych podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie wykazu w siedzibie Urzędu Gminy i umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witod Kocaj