biuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu GminyPowołanie zespołu do zabezpieczenia sprzętu nagrywającego

Powołanie zespołu do zabezpieczenia sprzętu nagrywającego

Zarządzenie Nr 028.K.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 29 września 2015 r.

w sprawie powołania zespołu do zabezpieczenia sprzętu nagrywającego

Na podstawie art. 33 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z póź.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wykonując wniosek Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miejskiej w Iwoniczu  -Zdroju o zabezpieczenie sprzętu nagrywającego sesje Rady powołuje zespół w składzie :

1) Witold Kocaj – Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój ,

2) Anna Malik-Borowska – Sekretarz Gminy Iwonicz-Zdrój ,

3) Piotr Dobrowolski – pracownik Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój ,

4) Adam Wacławik – pracownik Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój

5) Tomasz Klimkiewicz – pracownik Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój

§ 2. Zadaniem Zespołu jest zabezpieczenie sprzętu nagrywającego i przekazanie wyspecjalizowanej firmie celem odzyskania danych.

§ 3. Funkcje sekretarza zespołu pełni Anna Malik-Borowska.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.