biuletynZamówienia i konkursy do 130.000 zł nettoZapytanie ofertowe na zamówienie pn.: „Świadczenie usług odśnieżania dróg gminnych sprzętem wykonawcy w sezonie zimowym 2015/2016 w Gminie Iwonicz-Zdrój”.

Zapytanie ofertowe na zamówienie pn.: „Świadczenie usług odśnieżania dróg gminnych sprzętem wykonawcy w sezonie zimowym 2015/2016 w Gminie Iwonicz-Zdrój”.

Iwonicz-Zdrój, dnia 09.11.2015 r.

Znak sprawy: IZ.271.02.84.2015                 

 

Gmina Iwonicz-Zdrój

al. Słoneczna 28

38-440 Iwonicz-Zdrój

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 134.O.2015 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 31 grudnia 2014 r. i dotyczącego udzielania zamówień do 30 tys. euro
w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju,zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług:

I.     Przedmiot zamówienia pn.: „Świadczenie usług odśnieżania dróg gminnych sprzętem wykonawcy w sezonie zimowym 2015/2016 w Gminie Iwonicz-Zdrój”.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania  dróg gminnych na terenie Sołectwa Iwonicz w sezonie zimowym 2015/2016 r. Długość dróg: 23,59 km.

 

Zimowe utrzymanie dróg są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń w ruchu drogowym wywołanych takim czynnikiem atmosferycznym jak opady śniegu. Do zakresu prac dotyczących zimowego utrzymania dróg w ramach niniejszego zamówienia zalicza się usuwanie śniegu z dróg. Wykonawca jest zobowiązany do pełnej  i natychmiastowej gotowości w razie wystąpienia opadów śniegu a także do zapewnienia usunięcia skutków opadów. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przejezdność dróg we wszystkie dni tygodnia na godzinę 6:00 rano.

Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w specyfikacji technicznej odśnieżania dróg gminnych – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Orientacyjny obszar odśnieżania, objęty zamówieniem został przedstawiony  w załączniku graficznym załączonych do zapytania ofertowego – załącznik nr 4

 

Zamówienie należy wykonać zgodnie z zapisami w zapytaniu ofertowym i załącznikami.

 

Termin wykonania usługido dnia  31.03.2016 r.  i do wyczerpania limitu godzin z formularza ofertowegow zależności co nastąpi wcześniej.

 

Pełna treść zapytania wraz z załącznikami do pobrania ze strony Zamawiającego. 

 

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami od 1 do 3 – pobierz

2. Załącznik graficzny nr 4 – pobierz