Strona głównabiuletynPrzetargi do 2020 r.Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój powstałych na nieruchomościach zamieszkałych”

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój powstałych na nieruchomościach zamieszkałych”

IZ.271.4.2015

Iwonicz-Zdrój: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój powstałych na nieruchomościach zamieszkałych”.

Numer ogłoszenia: 310970 – 2015; data zamieszczenia: 18.11.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój, Aleja Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój, woj. podkarpackie, tel. 13 435-02-12.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.iwonicz-zdroj.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorzadowa.

 

Pliki do pobrania:

1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz