biuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz- Zdrój

Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz- Zdrój

Uchwała