Strona głównabiuletynGospodarka nieruchomościamiPierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Iwonicz

Pierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Iwonicz

BURMISTRZ GMINY IWONICZ – ZDRÓJ

ogłasza pierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Iwonicz, stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój oznaczonej numerem ewidencyjnym Nr 1105/3 o pow. 0.10 ha .

Przetarg odbędzie się dnia 07 stycznia 2016 roku /czwartek/ o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28 w pokoju Nr 204.

 

Opis nieruchomości:

I. Działka Nr 1105/3 o pow. 0.10 ha położona w miejscowości IWONICZ –, prawo własności na rzecz Gminy Iwonicz-Zdrój ujawnione w Księdze Wieczystej Nr  KS1K/00064385/1.

Zgodnie z zapisem w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Iwonicz „1” zatwierdzonym Uchwała Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju Nr XXXV/238/97 z dnia 16 lipca 1997 roku – stanowi teren zabudowy mieszkaniowej – symbol 1 MnU.

Przez środek działki po przekątnej przebiega wodociąg z ujęcia wody Sieniawa do Krosna.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 8775.50 zł/osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt groszy – brutto/

 Wadium w wysokości 10 % wartości wymienionej nieruchomości należy wpłacać do Kasy Urzędu Gminy najpóźniej do dnia 04 stycznia 2016 roku lub na konto ulokowane w PBS Filia Iwonicz-Zdrój Nr 10 8642 1041 2006 4003 4117 0001.

 

Jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się w wyznaczonym przez Burmistrza dniu w Kancelarii Notarialnej w celu zawarcia umowy-wpłacone wadium przepada.

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela się w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju w pokoju Nr 204 w godzinach pracy Urzędu.

 

ZASTRZEŻENIE:

 Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo jego odwołania z ważnego powodu.

 

                                                                                           Witold Kocaj

                                                                                       Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój