biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadań

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadań

Zarządzenie Nr 117.O.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 10 listopada 2015 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadań pn.:
Zadanie 1 pn.: „Przebudowa drogi gminnej Turkówka nr 114607R w miejscowości Lubatowa w km 1+250 – 1+930″
Zadanie 2 pn.: „Zamówienie uzupełniające nr 1do zamówienia podstawowego pn: „Przebudowa drogi gminnej Turkówka nr 114607R w miejscowości Lubatowa w km 1+250 – 1+930″
Zadanie 3 pn.: „Zamówienie uzupełniające nr 2do zamówienia podstawowego pn: „Przebudowa drogi gminnej Turkówka nr 114607R w miejscowości Lubatowa w km 1+250 – 1+930″

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.
poz.1515 – j.t.)

z a r z ą d z a m, co następuje:

  • 1. Powołuję Gminną Komisję do odbioru końcowego zadań

Zadanie 1 pn.:„Przebudowa drogi gminnej Turkówka nr 114607R w miejscowości Lubatowa w km 1+250–1+930″
Zadanie 2 pn.:„Zamówienie uzupełniające nr 1do zamówienia podstawowego pn: „Przebudowa drogi gminnej Turkówka nr 114607R w miejscowości Lubatowa w km 1+250–1+930″
Zadanie 3 pn.: „Zamówienie uzupełniające nr 2do zamówienia podstawowego pn: „Przebudowa drogi gminnej Turkówka nr 114607R w miejscowości Lubatowa w km 1+250 – 1+930″

w składzie:

  1. Jacek Rygiel – przewodniczący Komisji
  2. Wojciech Klimkiewicz – członek Komisji
  • 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.