biuletynGospodarka nieruchomościamiWykaz nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu

Wykaz nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu

Z A W I A D O M I E N I E

Burmistrz Gminy Iwonicz- Zdrój z a w i a d a m i a , że z dniem 02 grudnia 2015 roku na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu- Zdroju Al. Słoneczna 28, wywieszono wykaz nieruchomości dla działek Nr 383/2 i Nr 359 położonych w miejscowości Iwonicz stanowiących mienie komunalne Gminy Iwonicz-Zdrój do sprzedaży w drodze przetargu.