Strona głównabiuletynZamówienia i konkursy do 130.000 zł nettoOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego pn: ”Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Krośnie w 2016 roku”

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego pn: ”Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Krośnie w 2016 roku”

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego pn: ”Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Krośnie w 2016 roku”.

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój informuje, że otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn: .” „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Krośnie w 2016 roku” został zakończony i ogłasza jego wynik. Realizację w/w zadania powierzono Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Krośnie.

Witold Kocaj

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój