Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyUpoważnienie pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu – Zdroju do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

Upoważnienie pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu – Zdroju do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

Zarządzenie Nr 125.O.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu – Zdroju do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

Na podstawie art.9 ust.5 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1863 z póź.zm.) zarządzam, co następuje:

  • 1. Upoważniam na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownika Ośrodka Panią Urszulę Menet-Zięba do realizacji zadań wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
  • 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj