Strona głównabiuletynGospodarka nieruchomościamiWykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Iwonicz-Zdrój do sprzedaży w trybie bez przetargowym

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Iwonicz-Zdrój do sprzedaży w trybie bez przetargowym

Z A W I A D O M I E N I E

 

Burmistrz Gminy Iwonicz- Zdrój z a w i a d a m i a , że z dniem 13 stycznia 2016 roku na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu- Zdroju Al. Słoneczna 28, wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Iwonicz-Zdrój do sprzedaży w trybie bez przetargowym.

Wykaz obejmuje działki Nr 1376/3, Nr 1376/5,Nr 1376/6 położone w Iwoniczu-Zdroju.

                                                                         

                                                                             Witold Kocaj

                                                                Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój