biuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu GminyPowołanie zespołu powypadkowego

Powołanie zespołu powypadkowego

Zarządzenie Nr 001.K.2016
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 15 stycznia 2016 r.

w sprawie powołania zespołu powypadkowego.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2015 r. poz. 1515) oraz §4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ( Dz. U. z 2009 r. Nr. 105 poz. 870 ).

  • 1. Powołuję zespół powypadkowy w skłądzie:

1) Przewodniczący – Inspektor ds. BHP Marek Deręg

2) Członek – Inspektor Piotr Dobrowolski

do ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku w drodze do pracy w miejscowości Rogi jakiego doznała pracownica Szkoły Podstawowej i Gminazjum im. Orła Białego w Lubatówce.

  • 2. Komisja zobowiązana jest do sporządzania dokumentacji powypadkowej.
  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj