biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczySzkolenie obronne gminy w 2016 roku

Szkolenie obronne gminy w 2016 roku

Zarządzenie Nr 003.O.2016
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 12 stycznia 2016 r.

w sprawie szkolenia obronnego gminy w 2016 roku.

Na podstawie art 18 ust. 4, art. 20 ust. 2, pkt 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. 2015 poz. 827), Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój zarządza, co następuje:

  • 1. W celu realizacji zadań szkoleniowych w 2016 roku ustala się Plan szkolenia obronnego gminy Iwonicz-Zdrój na 2016 rok.
  • 2. Plan szkolenia obronnego na 2016 rok określa szczegółowe przedsięwzięcia w tym zakresie.
  • 3. Wykonanie zadania powierza się Pełnomocnikowi ds. ochrony informacji niejawnych, obronnych, wojskowych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i działalności gospodarczej w Gminie Iwonicz-Zdrój.
  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj