Strona głównabiuletynOpieka nad zwięrzętamiProgram opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

Obwieszczenie

Działając na podstawie art. 11a ust.7, pkt 3) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (jednolity tekst Dz.U. z 2013r., poz.856 z póżn. zm.)

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

uprzejmie informuje, że został opracowany projekt pn. „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój ” i zaprasza organizacje społeczne działające na obszarze gminy, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, do zgłaszania opinii dotyczących jego zapisów.

Równocześnie informuje się, że Gmina Iwonicz-Zdrój jest w trakcie uzgadniania warunków umów na:

  1. wyłapywanie, transport i umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku,

  2. opiekę weterynaryjną dla zwierząt rannych w wyniku zdarzeń drogowych,

  3. opiekę nad zwierzetami gospodarskimi odebranymi właścicielom lub zabłąkanym czy porzuconym.

    Umowy zostana zawarte najpóźniej w miesiącu lutym br.

Wszyscy zainteresowani mogą przesłać swoje uwagi do projektu programu na adres: Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju , Al. Słoneczna 28, 38-440 IWONICZ-ZDRÓJ.

Termin składania uwag upływa z dniem 19 stycznia 2015 roku (włącznie).

Projekt uchwały 2016