biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyObniżenie ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej

Obniżenie ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr 011.O.2016
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 17 lutego 2016 r.

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515 z późn. zm.), art. 39 ust.1 w związku z art. 67 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz.1774 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

zarządza, co następuje:

  • 1. Obniża się do III przetargu cenę wywoławczą nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubatowa oznaczonej numerem ewidencyjnym Nr 6751 o pow: 0.0745 ha o 50 % .
  • 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj