Strona głównabiuletynGospodarka nieruchomościamiPierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Iwonicz

Pierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Iwonicz

BURMISTRZ GMINY IWONICZ – ZDRÓJ

 

ogłasza pierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Iwonicz, stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój o Nr: 383/2 i Nr 358.

Przetarg odbędzie się dnia 07 kwietnia 2016 roku /czwartek/ o godzinie 8.30 w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28 w pokoju Nr 204.

 

Opis nieruchomości:

I. Działka rolna Nr 383/2 o pow. 0.04 ha położona w miejscowości IWONICZ – prawo własności na rzecz Gminy Iwonicz-Zdrój ujawnione w Księdze Wieczystej Nr  KS1K/00064385/1.

Działka rolna Nr 358 o pow. 0.02 ha położona w miejscowości IWONICZ- prawo własności na rzecz Gminy Iwonicz-Zdrój ujawnione w KW Nr KS1K/00064385/1.

 

Zgodnie z zapisem w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Iwonicz „1” zatwierdzonym Uchwała Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju Nr XXXV/238/97 z dnia 16 lipca 1997 roku – stanowią teren rolny.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi dla działki Nr 383/2 – 639 zł

Dla działki Nr 358 wynosi – 407 zł.

 

Wadium w wysokości 10 % wartości wymienionych nieruchomości należy wpłacać do Kasy Urzędu Gminy najpóźniej do dnia 04 kwietnia 2016 roku lub na konto ulokowane w PBS Filia Iwonicz-Zdrój Nr 10 8642 1041 2006 4003 4117 0001.

 

 

Jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się w wyznaczonym przez Burmistrza dniu w Kancelarii Notarialnej w celu zawarcia umowy-wpłacone wadium przepada.

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela się w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju w pokoju Nr 204 w godzinach pracy Urzędu.

 

ZASTRZEŻENIE:

 Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo jego odwołania z ważnego powodu.

 

                                                                                           Witold Kocaj

                                                                                        Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój