biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyUpoważnienie Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego

Upoważnienie Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego

Zarządzenie Nr 015.O.2016
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz.1515 z późn. zm.) art.2 pkt.11), art. 10 ust. 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( Dz.U. z 2016 r. poz. 195)

zarządzam, co następuje:

  • 1. Upoważniam Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu – Zdroju Panią Iwonę Wójcik – Druciak do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego.
  • 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj