biuletynGospodarka nieruchomościamiWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

IG.6840.2.2016                                                                            Iwonicz-Zdrój 2016.03.23

 

WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO  SPRZEDAŻY

 

               Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami/ Dz. U. z 2015 roku poz. 1774 ze zmianami/  w związku z podjętą  przez Radę  Miejską w Iwoniczu-Zdroju Uchwałą Nr XI/62/2015  z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia  zgody na podział i sprzedaż wydzielonych części działki Nr 4802 w Iwoniczu

 

Burmistrz Gminy w Iwoniczu-Zdroju

 podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

 

Działki: położone w miejscowości Iwonicz na tzw.” Przybyłówce”

Zgodnie z zapisem obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Iwonicz „!” zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju Nr XXXVI/238/97 z dnia 16.07.1997 roku  – stanowią teren zabudowy mieszkaniowej.

 

Wartość działek do przetargu przedstawia się następująco:

1/Nr 4802/1 o pow.  1072 m2 –   28 367 ,00  /dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt  siedem zł/ brutto

2/ Nr 4802/3 o pow. 1272 m2 –  33 364 ,00  /trzydzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery zł/brutto

3/ Nr 4802/4 o pow. 1273 m2 –  33 388, 00  /trzydzieści trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem zł/brutto

4/ Nr 4802/5 o pow. 1272 m2 –  33 364, 00 /trzydzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery zł/brutto

5/ Nr 4802/6 o pow. 1272 m2 – 33 364,00  /trzydzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery zł/brutto

6/ Nr 4802/7 o pow. 1273 m2 – 33 388,00  /trzydzieści trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem zł/brutto

 

 

 

ZASTRZEŻENIE:

 

Osoby ,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami składają wniosek o nabycie nieruchomości w trybie bez przetargu do Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój do 06 maja 2016 roku.

 

Witold Kocaj

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

 

Wykaz  wywiesza się z dniem 23 marca 2016 roku

na okres 21 dni w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój.