Strona głównabiuletynGospodarka nieruchomościamiWykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Iwonicz-Zdrój do sprzedaży w trybie przetargowym

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Iwonicz-Zdrój do sprzedaży w trybie przetargowym

Z A W I A D O M I E N I E

 

Burmistrz Gminy  Iwonicz- Zdrój  z a w i a d a m i a , że z  dniem 23 marca 2016  roku na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu- Zdroju Al. Słoneczna 28, wywieszono wykaz nieruchomości  stanowiących mienie komunalne Gminy Iwonicz-Zdrój  do sprzedaży w trybie przetargowym.  

Wykaz obejmuje działki  Nr 4802/1, 4802/3, 4802/4, 4802/5, 4802/6, 4802/7  położone w miejscowości IWONICZ.

 

                                                                        Witold  Kocaj

                                                             Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój