Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyInformacja o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury oraz samorządowe zakłady opieki zdrowotnej

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury oraz samorządowe zakłady opieki zdrowotnej

Zarządzenie Nr 021.O.2016
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury oraz samorządowe zakłady opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885, z późniejszymi zmianami)  oraz art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z późniejszymi zmianami)

z a r z ą d z a m, co następuje :

  • 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju informację o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury oraz samorządowe zakłady opieki zdrowotnej za 2015 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
  • 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj