Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: „Przebudowa istniejącej sieci energetycznej niskiego napięcia w celu podwieszenia przewodów sieci oświetlenia ulicznego i montażu opraw oświetleniowych w Lubatówce”

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: „Przebudowa istniejącej sieci energetycznej niskiego napięcia w celu podwieszenia przewodów sieci oświetlenia ulicznego i montażu opraw oświetleniowych w Lubatówce”

Zarządzenie Nr 024.O.2016
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: „Przebudowa istniejącej sieci energetycznej niskiego napięcia w celu podwieszenia przewodów sieci oświetlenia ulicznego i montażu opraw oświetleniowych w Lubatówce”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.
poz.1515 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m, co następuje:

  • 1. Powołuję Gminną Komisję do odbioru końcowego zadania pn.: „Przebudowa istniejącej sieci energetycznej niskiego napięcia w celu podwieszenia przewodów sieci oświetlenia ulicznego i montażu opraw oświetleniowych w Lubatówce”, w składzie:
  1. Wojciech Klimkiewicz -Referent Referatu Infrastruktury Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój.
  2. Marek Deręg – Inspektor Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój.
  • 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

Burmistrz

Witold Kocaj