Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyUpoważnienie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego

Upoważnienie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego

Zarządzenie Nr 026.O.2016
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 1 kwietnia 2016 r.

w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia  wychowawczego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz.1515 z późn. zm.) art.2 pkt.11), art. 10 ust. 2   ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz.U. z 2016 r. poz. 195)

zarządzam, co następuje:

  • 1. Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju upoważniam następujących pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego.

1) Panią Marię Maryśka,

2) Panią Justynę Kasprzyk,

3) Pana Zbigniewa Zima,

4) Panią Ewę Such.

  • 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj