biuletynPrzetargi do 2020 r.Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Iwonicz i Iwonicz-Zdrój”

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Iwonicz i Iwonicz-Zdrój”

Numer ogłoszenia: 82304 – 2016; data zamieszczenia: 08.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój , Aleja Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój, woj.
podkarpackie, tel. 13 435-02-12.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.iwonicz-zdroj.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ drogi Iwonicz i Iwonicz-Zdrój 2016
  3. zał od 1 do 7 drogi Iwonicz i Iwonicz-Zdrój 2016
  4. zał nr 8 umowa Iwonicz i Iwonicz-Zdrój drogi 2016
  5. zał nr 9 Dokumentacja techniczna drogi Iwonicz i Iwonicz-Zdrój

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

  1. Wybór oferty