Strona głównabiuletynGospodarka nieruchomościamiWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

               Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami/ Dz. U. z 2015 roku poz. 1774 ze zmianami/  w związku z podjętą  przez Radę  Miejską w Iwoniczu-Zdroju Uchwałą Nr XXI/38/2016  z dnia 14 marca 2016  roku w sprawie wyrażenia  zgody na i sprzedaż działki Nr 1492 oraz 1493  w Iwoniczu- Zdroju

 

Burmistrz Gminy w Iwoniczu-Zdroju  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

 

OPIS  NIERUCHOMOŚCI:

 Działka Nr 1492  o pow. 0.0480 ha położona w miejscowości Iwonicz-Zdrój  przy ul. Aleksiewicza własność Gminy Iwonicz-Zdrój ujawniona w księdze  wieczystej Nr  KS1K/00063986/7.

Działka Nr 1493 o pow. 0.0272 ha położona w miejscowości Iwonicz-Zdrój przy ul. Aleksiewicza  własność Gminy Iwonicz-Zdrój ujawniona w KW Nr K1K/00063986/.

 

Zgodnie z zapisem zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego IWONICZ- ZDRÓJ zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVI/334/06 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 13 lutego 2006 roku działki Nr 1492 i 1493 stanowią  teren zabudowy mieszkaniowej z predyspozycjami do zabudowy pensjonatowej – symbol MNp.

 

Wartość działek do przetargu  wynosi: 

 – działki Nr 1492 – 34 873,70 zł/brutto

– działki Nr 1493 – 19 849,25 zł/brutto

 

 ZASTRZEŻENIE:

 Osoby ,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami składają wniosek o nabycie nieruchomości w trybie bez przetargu do Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój do 06 czerwca  2016 roku.

 

Witold Kocaj

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

 

Wykaz  wywiesza się z dniem 21 kwietnia 2016 roku

na okres 21 dni w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój.