biuletynGospodarka nieruchomościamiWykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Iwonicz-Zdrój do sprzedaży w trybie przetargowym

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Iwonicz-Zdrój do sprzedaży w trybie przetargowym

Burmistrz Gminy  Iwonicz- Zdrój  z a w i a d a m i a , że z  dniem 21 kwietnia 2016  roku na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28, wywieszono wykaz nieruchomości  stanowiących mienie komunalne Gminy Iwonicz-Zdrój  do sprzedaży w trybie przetargowym.  

Wykaz obejmuje działki  Nr: 1492,1493  oraz Nr 829/9  położone w  IWONICZU- ZDROJU.