biuletynGospodarka nieruchomościamiPierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Iwonicz

Pierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Iwonicz

IG.6840.2.2016                                                                                        

Iwonicz-Zdrój 2016.05.11

 

BURMISTRZ  GMINY  IWONICZ – ZDRÓJ

 

ogłasza pierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości  położonych w miejscowości Iwonicz, stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój  oznaczonych   numerami ewidencyjnymi  Nr  4802/1, Nr 4802/3,Nr 4802/4, Nr 4802/5, Nr 4802/6,Nr 4802/7 dla której prawo własności ujawnione jest  w księdze wieczystej KS1K/00064385/1.

Przetarg rozpocznie się dnia 14 czerwca 2016 roku /wtorek/  o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28 w pokoju Nr 204 w kolejności działek wskazanych poniżej.

 

Zestawienie nieruchomości do przetargu:

  1. Działka Nr 4802/1 o pow. 0.1072 ha – cena wywoławcza do przetargu wynosi: 28 367,00 /brutto/dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem zł/.
  2. Działka Nr 4802/3 o pow. 0,1272 ha – cena wywoławcza do przetargu wynosi: 33 364,00 /brutto/ trzydzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery zł/.
  3. Działka Nr 4802/4 o pow. 0,1273 ha – cena wywoławcza do przetargu wynosi: 33 388,00 zł/brutto/ trzydzieści trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem złotych/.
  4. Działka Nr 4802/5 o pow. 0,1272 ha – cena wywoławcza do przetargu wynosi: 33 364,00 zł/brutto/ trzydzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery zł/.
  5. Działka Nr 4802/6 o pow. 0,1272 ha –cena wywoławcza do przetargu wynosi: 33 364,00 zł/brutto/trzydzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery zł/.
  6. Działka Nr 4802/7 o pow. 0,1273 ha – cena wywoławcza do przetargu wynosi: 33 388 ,00 zł/brutto/trzydzieści trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem zł/.

 

Zgodnie z zapisem w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Iwonicz „1” zatwierdzonym Uchwała Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju Nr XXXV/238/97 z dnia 16 lipca 1997 roku – stanowią  teren zabudowy mieszkaniowej – symbol 1 MnU.

 

Wadium w wysokości 10 % wartości wymienionej nieruchomości należy wpłacać do Kasy Urzędu Gminy najpóźniej do dnia 02 czerwca  2016  roku   lub na konto ulokowane w PBS Filia Iwonicz-Zdrój Nr 10 8642 1041 2006 4003 4117 0001- z podaniem numeru działki której wpłata dotyczy.

 Jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się w wyznaczonym przez Burmistrza dniu w Kancelarii Notarialnej w celu zawarcia umowy-wpłacone wadium przepada.

Dodatkowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu udziela się w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju w pokoju Nr 204 oraz pod numerem telefonu: 13 43 502-12 wewn.119 w godzinach pracy Urzędu.

 

 ZASTRZEŻENIE:

 Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo jego odwołania z ważnego powodu.

 

                                                                                                       Witold Kocaj

                                                                                         Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój