biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyUpoważnienie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego

Upoważnienie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego

Zarządzenie Nr 049.O.2016
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie  upoważnienia pracowników  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego

Na podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195)

zarządzam, co następuje:

  • 1. Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju upoważniam do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:
  1. Barbarę Penar,
  2. Natalię Czekaj.
  • 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj