biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Komisji Przetargowej

Powołanie Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 053.O.2016
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 13 czerwca 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446)        

zarządzam, co następuje:

  • 1. Wyznaczam Komisję Przetargową do przeprowadzania przetargów w zakresie sprzedaży samochodu pożarniczego Tarpan Honker i ratraka śnieżnego Kassbohrer, stanowiących własność Gminy Iwonicz – Zdrój, w składzie:

1) Pan Piotr Dobrowolski      –          Przewodniczący

2) Pan Bartłomiej Kucza       –          Członek

3) Pani Małgorzata Zięba      –          Członek

  • 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz – Zdrój

Witold Kocaj