biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadań pn. „Remont dróg gminnych w miejscowości Lubatowa.”

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadań pn. „Remont dróg gminnych w miejscowości Lubatowa.”

Zarządzenie Nr 061.o.2016
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 4 lipca 2016 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadań pn. „Remont dróg gminnych w miejscowości Lubatowa.”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz.446 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§1. Powołuję Gminną Komisję do odbioru końcowego zadania pn. „Remont dróg gminnych w miejscowości Lubatowa”

w składzie:

  1. Wojciech Klimkiewicz –przewodniczący Komisji
  2. Marek Deręg – członek Komisji
  3. Marcin Świstak – członek Komisji

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.