biuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Wzór deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, terminy i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz określenie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, terminy i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz określenie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała Nr XXVI.164.2016