Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn. „Przebudowa ciągu pieszego pod nazwą ul. Kulczyńskiego w lok. 0+172-0+481 na długości 309 m oraz przebudowa innych ciągów pieszych.”

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn. „Przebudowa ciągu pieszego pod nazwą ul. Kulczyńskiego w lok. 0+172-0+481 na długości 309 m oraz przebudowa innych ciągów pieszych.”

Zarządzenie Nr 072.O.2016
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 28 lipca 2016 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn. „Przebudowa ciągu pieszego pod nazwą ul. Kulczyńskiego w lok. 0+172-0+481 na długości 309 m oraz przebudowa innych ciągów pieszych.”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz.446 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m, co następuje:

  • 1. Powołuję Gminną Komisję do odbioru końcowego zadania pn. „Przebudowa ciągu pieszego pod nazwą ul. Kulczyńskiego w lok. 0+172-0+481 na długości 309 m oraz przebudowa innych ciągów pieszych.”

w składzie:

  1. Wojciech Klimkiewicz –przewodniczący Komisji
  2. Marek Deręg – członek Komisji
  3. Marcin Świstak – członek Komisji
  • 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.